Zygmunt Piotrowski wciąż w ekspozycji !!!


W związku z nadmienioną książką Ł.Rondudy

zapraszamy na kolejne odsłony pracy u źródeł Z.PiotrowskiegoDZIESIĘĆ STRASZNYCH DNI

ZAKOŃCZY

SEKWENCJĘ 50 SESJI PRACY U ŻRÓDEŁ

NA PLACU TRZECH KRZYŻY

W WARSZAWIE,

co dzień przed świtem,

w godzinie zórz zarannych

4.oo - 5.2o, WCIĄŻ W EKSPOZYCJI!

Realizowana w nowej

dyscyplinie sztuk pięknych

praca jest wstępem

do projektu:

GROUNDWORK-BIRKENAU, INT'L

który rozpocznie się

27 stycznia 2010


Hear the Shofar being blown! TEN HORRIBLE DAYS' VIGILANCE WILL COMPLETE THE ENTIRE SEQUENCE OF 50 DAYBREAKS AT TRZECH KRZYŻY SQUARE, WARSAW, POLAND, each night / at the hour of dawn 4.oo - 5.20 a.m. STILL IN PROGRESS - _____ This is _____ to be realised _____ as the introduction to _____ the art project: _____ GROUNDWORK-BIRKENAU, INT'L _____ which will start _____ since January 27th, 5770 * * *

fot. Bruno Neumann