Wróblewski 10/04/2010 - 15/08/2010

zapraszamy w sobotę , 10 kwietnia 2010 o godz. 16.00 na otwarcie pierwszej międzynarodowej retrospektywnej wystawy Andrzeja Wróblewskiego realizowanej w Holandii w
http://www.vanabbemuseum.nl/ czeka tam na was sześćdziesiąt siedem wybranych utworów Wróblewskiego, w tym obrazy, gwasze, monotypie i drzeworyty.


Capital Letter

Thea Djordjadze- Capital Letter
wystawa trwa do 23.o3.2010
Witkacy. Transhumancja 11.03 2010
PWST Kraków, ul. Straszewskiego 21-22
sala 230
godz.19.00 - 22.00

Projekt ma na celu lekturę, także sceniczną, tekstów Witkacego w kontekście nowych metod badawczych humanistyki. Inspirującym tropem wydaje się opisana przez Ewę Domańską w Historiach niekonwencjonalnych kategoria transhumancji, nawiązująca do stworzonego przez Dantego neologizmu „transumanar”. W trzeciej księdze Boskiej komedii (Raj I, 70) czytamy: „Przeczłowieczenie wyrazić się zgoła / Słowami nie da”. Zjawisko transhumancji podważa granice tożsamości gatunkowej oraz problematyzuje relacje między tym, co ludzkie i nie-ludzkie. W utworach Witkacego najbardziej zagadkowe są właśnie momenty przejścia – zarówno w kwestiach związanych z seksualnością czy erotyzmem, jak w obszarze śmierci oraz ekstremalnych ludzkich doświadczeń. Z jednej strony pojawia się denaturalizacja i fantazmatyczność płci, z drugiej – szeroko pojęta „monstrualność” ludzkiej natury. Czym są z perspektywy dzisiejszych doświadczeń Witkacowskie doznania metafizyczne? Kim jest człowiek Witkacego, który „ostatkiem sił poszukuje odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące swojej egzystencji”? Albo – jak pyta Primo Levi – „czy to jest człowiek”?

W ramach projektu oprócz paneli dyskusyjnych odbędzie się otwarty pokaz prac studentów reżyserii. Autorami projektu są: Michał Borczuch, Iga Gańczarczyk i Grzegorz Niziołek.


Monika Bakke – filozofka, krytyk sztuki i kuratorka wystaw. Zajmuje się estetyką współczesną w perspektywie posthumanistycznej, genderowej i transkulturowej, krytyką sztuki oraz animal studies. Autorka książki Ciało otwarte, Estetyka posthumanizmu (w przygotowaniu), współautorka Pleroma: Art in search of fullness, redaktorka Estetyki australijskich Aborygenów, Going Aerial: Air, Art, Architecture i Zoofilozofii (w przygotowaniu). Redaktorka “Czasu Kultury”.

Kamila Wielebska – krytyczka i historyczka sztuki, kuratorka wystaw. Zajmuje się sztuką współczesną widzianą w szerokim kontekście kulturowym. Redaktorka strony Intertekst (www.intertekst.com) wydawanej przez CSW Łaźnia w Gdańsku. Obecnie (wraz z Kubą Mikurdą) pracuje nad redakcją książki Dzieje grzechu. Surrealizm w kinie polskim, która ukaże się w lipcu tego roku. Publikowała m.in. w „Odrze”, „Czasie kultury”, „Ha!arcie”, „Panoptikum”, „Obiegu”.

Partner projektu: „Didaskalia”

Dzienniki niedokończone


GROUNDWORK INT'L - current video document


AN EXCERPT
FROM VIDEO-INSTALLATION
BY
AUFMERKSAMKEITSSCHULE BIRKENAU:

____see
____groundwork performances
____on 5 parallel projections
____(duration 35 min. each)
by
Noah Warsaw, Tomas Ruller,
Matthias Crepel and Tom Hodbod

http://vimeo.com/9884190
Targowisko Sztuki 2010
Studenci i absolwenci warszawskiej ASP zoorganizowali Targowsiko Sztuki w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego. Zapraszamy na krótką relację ;-) ( głównie Cepelia a'la Asp , choć kilka ładnych dziełek można było wyszukać, a no i tanio wcale nie było )