Ksawery Sominski SEEING IS FORGETTING otwarcie 24.10.2010 godz.12.00


kurator: Weronika Trojańska

Inżynier, poeta, wizjoner, fizyk, badacz, wynalazca. Ksawery Sominski to artysta, którego twórczość zdradza dziwną komitywę z ironią losu i meandrami historii. Działalność Sominskiego, urodzonego w 1923 roku w podwarszawskim Milanówku, nie była dotąd bliżej znana polskiej publiczności. Artysta, który podczas II wojny światowej został zmuszony wyemigrować do Belgii, spędził całe życie poza granicami ojczystego kraju. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych, na całym świecie (m.in. w Kunsthalle Wien w Wiedniu, Nationalgalerie w Berlinie czy w MOMA w Nowym Jorku), znajdują się także w prestiżowych kolekcjach (m.in. De Pont, Tilbury, Holandia; Kunstmuseum, Bern, Szwajcaria; Zeno X Gallery, Bruksela, Belgia). Wystawa w Galerii Naprzeciw w Poznaniu jest drugą indywidualną prezentacją jego twórczości w Polsce (pierwsza miała miejsce w maju b.r. w poznańskiej Galerii Muzalewska). Składają się na nią prace powstałe od początku lat 60. ubiegłego wieku do roku 1979, w którym artysta zmarł tragicznie w wypadku samochodowym. Nie jest to jednak typowa wystawa retrospektywna, lecz, jak twierdzi Weronika Trojańska, kuratorka pokazu, „mikrokosmos jego artystycznych opowieści, swoisty esej i miraż historii”. Zebrane instalacje i rysunki artysty mają na celu ukazanie tego twórcy, jako badacza „historycznej fikcji”, pragnącego za pomocą sztuki przeniknąć i zrozumieć jej tajemnicę. Poprzez bogactwo gromadzonych, komentowanych i interpretowanych motywów pochodzących z różnych czasoprzestrzennych wymiarów powszechnie znanej rzeczywistości, starał się zgłębić ich prawdziwe Istnienie. Zestawiając samotne „ja” marzyciela z potęgą kosmosu, poszukiwał istoty więzi człowieka ze światem. Utwierdzenia w nim wyobraźni.

Sominski wypracował szczególną strategię artystyczną. Używając tradycyjnych mediów (jak rysunek czy fotografia) wychodzi poza tradycyjnie rozumianą rolę artysty. Przyjmuje rolę historyka, archiwisty, opowiadacza historii, galerzysty, krytyka, projektanta wystaw, socjologa, kolekcjonera, wizjonera, magika.

Tworzy instalacje, w których do własnych obiektów włącza materiały archiwalne czy ready-mades. Jego prace to fuzja artystycznych i technologicznych eksperymentów. Oscylują na granicy sztuki i życia, historyczności i fikcji, prowadząc grę między autobiografią a zmyśleniem. Przypominają zebrane skarby i zabawki małego chłopca, rysunki szalonego inżyniera i konstruktora, pamiątki dziwnego podróżnika czy historyka. Mówiąc słowami J. Baudrillarda, skrywają nieobecność głębokiej rzeczywistości. Rozgrywają się na granicy obecności i nieobecności. Pełni i pustki. W punkcie przecięcia się marzeń z rzeczywistością. Uzmysławiają pragnienie ułudy i oszukują w bardzo przekonujący sposób, poprzez odkrywanie rzeczywistości.

Ksawery Sominski ur. 5 sierpnia 1923 roku w Milanówku koło Warszawy zm. W 1979 roku. Ukończył historię na Uniwersytecie w Antwerpii oraz tamtejszą Królewską Akademię Sztuk Pięknych. Prace artysty były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w prestiżowych galeriach i muzeach na świecie.


galeria NAPRZECIW

ul. Solna 4, UA Poznań,

wernisaż 24.10.2010 godz.12.00


Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie zrezygnował ze stanowiska


" Nieodwołalnie zrezygnował dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie - taką krótką wiadomość dostaliśmy dziś na Alert24. Wiadomość potwierdziła Katarzyna Wakuła, rzecznik muzeum. - Oficjalna wiadomość zostanie wydana o 14, jednak potwierdzam, Dyrektor zrezygnował ze stanowiska - powiedziała.Informacja o godzinie 14 jednak nie pokazała się na stronie muzeum. - Proszę uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Zainteresowanie ze strony mediów jest na tyle duże, że zastanawiamy się, czy nie zwołać konferencji prasowej. Profesor Piotrowski musi jeszcze porozmawiać w tej sprawie z ministrem - mówi rzecznik Katarzyna Wakuła.

Piotr Piotrowski objął stanowisko dyrektora w roku 2009. Był kontrowersyjną postacią. Głośno było o jego konflikcie z pracownikami muzeum. Na początku tego roku, po zapowiedzi wypożyczenia przez Muzeum Narodowe "Bitwy pod Grunwaldem" do Berlina i Krakowa, zaprotestowała przeciw jego działaniom Dorota Ignatowicz-Woźniakowska, główna konserwator muzeum. Piotrowski powołał niezależną komisję konserwatorską, która miała wydać opinię w tej sprawie, po czym zapowiedział zwolnienie jej za "działanie na szkodę dyrekcji".

30 sierpnia 30 sierpnia pracownicy muzeum wystosowali do dyrektora list protestacyjny w tej sprawie. Podpisało się pod nim 182 ze 190 pracowników naukowych i konserwatorów muzeum.

Osobny list do dyrekcji wystosowała wtedy także Elżbieta Charazińska, kurator zbiorów sztuki polskiej (pisze m.in.: "Zachodzi tu dość kuriozalne zjawisko, że za dobrze, sumiennie i z pełnym zaangażowaniem wykonywaną pracę, zamiast uznania i pochwały, spotyka ją [Dorotę Ignatowicz] niezasłużona kara"). Pismo do ICOM (Międzynarodowej Rady Muzeów UNESCO) napisał również Przewodniczący Kolegium Kuratorów muzeum prof. Witold Dobrowolski.

Piotrowski był także jednym ze współpomysłodawców kontrowersyjnej i popularnej wystawy "Ars Homo Erotica", prezentującą sztukę homoseksualną.

Jak donosi gazeta.pl Warszawa, ok. godz 11 doszło do 7-minutowego spotkania z pracownikami muzeum. Dyrektor zakomunikował, że jest to jego ostatnie spotkanie z pracownikami, i że najpierw chciał to powiedzieć im, a potem dopiero Radzie Powierniczej, ministrowi i mediom. Według reporterów stołecznej redakcji, do dymisji zapewne skłonił dyrektora ostatni komunikat Rady, która odrzuciła jego strategię dla Muzeum na najbliższe 10 lat."

Dług publiczny w Polsce wynosi już prawie 710 mld zł


http://www.zegardlugu.pl/

Jedna z najlepszych rzeźb/instalacji/interwencji w przestrzeni publicznej !
Panie Leszku gratulacje w całego serca.
Nas jedynie martwi to, że miejsca niedługo zabraknie na dodatkowe zera.