classikMożna ten wspaniały obraz Jerzego Grabowskiego
na obecnej wystawie w Zniechęcie kontemplować, co osobiście polecam.
Klasyk!