Dziamski po końcu sztuki


Książka poświęcona problemom i aktualnym zjawiskom sztuki w Polsce i na świecie.
Grzegorz Dziamski - kierownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną w Instytucie Kulturoznawstwa, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się estetyką współczesną, postmodernistyczną teorią i praktyką artystyczną, sztuką Europy Środkowej, instytucjonalną analizą sztuki. Autor książek: Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej (1996), Lata dziewięćdziesiąte (2000), Sztuka u progu XXI wieku (2002), redaktor tomu Encyklopedii Kultury Polskiej Od awangardy do postmodernizmu (1996) redaktor wyboru esejów Clementa Greenberga Obrona modernizmu (2006) i prac zbiorowych: Performance. Wybór tekstów (1984), Awangarda w perspektywie postmodernizmu (1996). Przygotowuje książkę o przełomie konceptualnym w sztuce.


Książka ta pod pewnymi względami przypomina moją wcześniejszą książkę Lata dziewięćdziesiąte, wydaną również przez Galerię Miejską „Arsenał” w Poznaniu. Jednak różni się od niej, tak jak lata 90. ubiegłego stulecia, różnią się od pierwszej dekady XXI wieku. Prowadzone w niej rozważania oscylują wokół kilku zagadnień, ale jej główny problem stanowi rozrastający się i globalizujący świat sztuki. Pojęciem świat sztuki posługujemy się coraz częściej, ponieważ jest ono bardziej precyzyjne niż pojęcie sztuki. Sztuką może dziś być wszystko, jednak nie wszystko zyskuje akceptację świata sztuki, także w jego globalnym wymiarze. A przecież nadal istnieją lokalne światy sztuki. Mogą one bronić swojego systemu wartości, swoich hierarchii artystycznych i często to robią, ale globalny świat sztuki wywiera coraz większą presję na te lokalne, uwodzi je i podporządkowuje sobie pod groźbą wykluczenia z międzynarodowego obiegu artystycznego. Mniej interesuje nas dzisiaj specyfika lokalnych światów artystycznych (na tych zagadnieniach koncentrowała się moja książka o latach 90.), znacznie ciekawsze natomiast jest przenikanie się lokalnego i globalnego świata sztuki, a więc glokalizacja sztuki. Czy polski świat sztuki jest już takim glokalnym światem? To jedno z głównych pytań, jakie stawia ta książka.(fragment książki) Grzegorz Dziamski
Galeria Miejska Arsenał
projekt graficzny: Marcin Matuszak
rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-88947-95-8
stron: 255, okładka miękka