wyspa


Koniec roku za pasem i choć do ostatecznego terminu składania deklaracji podatkowych jeszcze mamy sporo czasu warto już pomyśleć, komu oddamy 1% naszych podatków. To ważne, bo w ten sposób częściowo decydujemy, która z organizacji pożytku publicznego będzie mogła prowadzić działalnośc statutowa niezależnie od tego, czy otrzyma publiczną dotację na działalność czy nie. Liczy się nawet najmniejsza kwota, każda przybliża możliwość przetrwania i działania.

Fundacja Wyspa Progress, prowadząca na terenach postoczniowych w Gdańsku Instytut Sztuki Wyspa i Modelarnię funkcjonuje wyłącznie dzięki prywatnym darowiznom, składkom artystów oraz celowym dotacjom na realizacje konkretnych projektów, w znakomitej wiekszości spoza krajowych żródeł publicznych. Nie posiadamy stałego budżetu ani funduszu żelaznego. Utrzymujemy miejsca sztuki dzięki naszym darczyńcom i własnej determinacji. Nasza fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych a działalność statutowa opiera się głównie o aktywność wolontariuszy. Jeśli cenicie to, co robimy i jeśli podoba się Wam, że Instytut Sztuki Wyspa funkcjonuje jako jedyna w tej skali całkowicie niepubliczna i niekomercyjna organizacja promująca sztukę współczesną w Polsce, prosimy o wzięcie pod uwagę skierowania jednego procenta należnych podatków na rzecz naszej działalności programowej.

Od czterech lat otrzymujemy wsparcie od wielu z Państwa i grono tych osób ciągle rośnie. Pieniądze przeznaczamy na realizację naszych zadań statutowych oraz opłacanie tych kosztów, które nie mogą być pokrywane z dotacji na projekty. Bardzo dziękujemy za pomoc w tym, że możemy dalej trwać i działać. Dzięki tej pomocy wierzymy, że działamy w sieci przyjaciół i że nasza działalnośc jest dla Państwa ważna.

Pozdrawiamy i zapraszamy do lektury poniższej informacji prawnej
Zespół Wyspy

Osoby fizyczne mogą na rzecz Fundacji WYSPA PROGRESS, która posiada status organizacji pożytku publicznego przekazać 1% podatku dochodowego. Należy tego dokonać poprzez wskazanie w zeznaniu rocznym nazwy organizacji pożytku publicznego (wraz z numerem jej wpisu do KRS), której podatnik zamierza przekazać 1% podatku. Takie wskazanie jest równoznaczne z wnioskiem podatnika o przekazanie tej kwoty organizacji pożytku publicznego. Prawo do przekazania 1% podatku przysługuje zarówno podatnikom opłacającym podatek według skali podatkowej (zeznania roczne: PIT-36 lub PIT-37), jak i podatkiem od dochodów giełdowych (zeznanie roczne - PIT-38) oraz podatkiem od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych według stawki 19% (zeznanie roczne - PIT-36L). Warunkiem przekazania 1% podatku jest zapłata przez podatnika w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty 1%. W przypadku, w którym darczyńca wyraził na to zgodę, naczelnik organu podatkowego (łącznie z przekazaniem kwoty 1% podatku) przekazuje organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko i adres darczyńcy oraz wysokość kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji. Przekazanie tych danych bez zgody podatnika będzie naruszeniem tajemnicy skarbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Fundacja Wyspa Progress
KRS 0000063731
Nr konta właściwy dla wpłat 1%:
23 1020 1811 0000 0802 0102 6996