Birkenau / Groundwork by Noah Warsaw


photos by Matthias Crépel & Tomas Ruller,

Eastern Gate of Auschwitz Birkenau,
January 21st, 2010,
daybreak
(groundwork in follow)


Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał

Hiob 16, 18 (z inskrypcji Pomnika Umschlagplatz w Warszawie)


DRZEWO ŻYCIA


Od soboty 16 stycznia 2010, codziennie przed świtem, w godzinie zórz zarannych,

przy głównej bramie dawnego obozu zagłady KL II Auschwitz Birkenau w Brzezince

odbywać się będzie akcja artystyczna realizowana w dyscyplinie Groundwork / Fine Art

przez Zygmunta Piotrowskiego (Noah Warsaw).


Obecność i działania artysty w dniach poprzedzających 65 rocznicę oswobodzenia

obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau będą kontynuowane do czasu

żydowskiego święta TU B’SHVAT przypadającego na dzień 30 stycznia 5570 roku

(w tradycji hebrajskiej data ta wyznacza koniec zimy i jest dniem sadzenia drzew przez dzieci i młodzież izraelską).

Sekwencja tych wydarzeń i przesłanie akcji BIRKENAU / GROUNDWORK INT’L

jest podjęciem wysiłku projekcji w przyszłość.


Artysta nawiązuje do bibilijnego mitu Bramy Wschodniej w murach świętego miasta,

miasta Jerozolimy - a stając u progu wschodniej bramy największego w dziejach

ludzkości obozu zagłady, stawia pytanie o geografię przestworu i czas shoah.

Artysta przyjmuje postać Figury Chasydzkiej - której kształt i pierwsze wyobrażenia

datowane na ok. 1800 - 1500 lat p.n.e. zostały utrwalone znakiem matrycy wdechowej

pisma Proto-synajskiego. Znak ten, w kształcie ludzkiej postaci z wzniesionymi

ku niebu rękami i ugiętymi w kolanach nogami, jest figurą i literą modlitwy.


Praktyka nowej sztuki GROUNDWORK / FINE ART przechodzi tu w przestrzeń sakralną,

a jej przedmiotem jest impresja piękna wyrażona wewnętrznym dżwiękiem przyjętego

znaku. Wstrzymanie oddechu powodowane niezwykłym układem ciała przyjmuje formę

kontemplacji przestworu, dla której osią jest symbolika Drzewa Życia.


Poddane rygorom nowej dyscypliniy artystycznej dzieło, realizowane

w surowych realiach obozu zagłady KL II Auschwitz Birkenau, ma na celu

pogłębienie duchowego wymiaru święta Tu B’Shvat.


Noah Warsaw

Zygmunt Piotrowski, Oświęcim, 16 - 30 stycznia 2010