cykl spotkań: VIDEO NOW! Norman Leto

GALERIA NT (Nowych Technologii)
ul. R. Traugutta 18
Łódź, Poland, 90-113
http://galeria-nt.pl/
czwartek 29 IV 2010 godzina 19.30

cykl spotkań: VIDEO NOW!

Norman Leto

prezentacja prac:
Bryły życiorysu
Buttes Montaux 3
Sailor

Norman Leto urodził się w 1980 roku w Bochni. Jest samoukiem. Tworzy instalacje i obiekty, ale przede wszystkim filmy w technice trójwymiarowej animacji. Brał udział w takich wystawach zbiorowych, jak Establishment (jako źródło cierpień), CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa (2008), Perfect Summer, New Media, vertexList Gallery, Nowy Jork, Stany Zjednoczone (2008), Power Games/Aesthetics of Violence, Muzeum Sztuki Współczesnej w Hajfie, Izrael (2009). Jego filmy to futurologiczna wizja sztuki, której nie wystarcza przestrzeń fizyczna, dlatego realizowana jest w całości za pomocą algorytmów do tworzenia grafiki trójwymiarowej, sztucznej inteligencji (AI) oraz sztucznego życia (AL). Są to spacery po cyfrowych przestrzeniach, w których znajdują się instalacje posiadające niekiedy unikalne właściwości fizyczne, jak choćby własna grawitacja i gęstość. Większość z nich jest oparta na wątkach autobiograficznych, zawiera historie bądź motywy zaczerpnięte z codziennych obserwacji i osobistych przemyśleń na temat uwikłania jednostki w społeczny determinizm. Artysta mieszka i pracuje w Krakowie.