Zygmunt Piotrowski przed gmachem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych


PRZESTWÓR -

działania w dyscyplinie Groundwork / Fine Art
na otwartej przestrzeni
przed gmachem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,

Plac Małachowskiego 3, w Warszawie,
2-30 czerwca 2010,
codziennie o zmierzchu (godz. 20.oo)
i w godzinie świtu (godz. 3.oo)

[Noah Warsaw]

_______________________

Przestwór,
to przestrzeń rozszerzona o obecność tego, który staje wobec przestrzeni.
Praca z przestworem - to definiowanie przestrzeni względem wymiaru głębi
własnego ciała.

Narzędziem sztuki
jest tu krótkotrwały, realnie istniejący w czasie, efemeryczny przedmiot przetworzeń.
Jego fizyczna postać to fala sprężysta stojąca,
wzbudzana szczególną techniką formowania oddechu jako wiązki
nierezonansowych dżwięków podharmonicznych.

[Zygmunt Piotrowski]