Warszawski Festiwal Sztuki Ground Art / Mazowiecka Art


Warszawski Festiwal Sztuki Ground Art odbędzie się w dniach 26.08 - 04.09.2011
w Warszawie. Organizatorem Festiwalu jest Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, przy organizacyjnym wsparciu Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Uroczyste otwarcie Festiwalu odbędzie się w dniu26.08.2011 o godzinie 19.30 przy ul. Mazowieckiej 11a, w Galerii DAP Okręgu Warszawskiego ZPAP. Udział weźmie 30 warszawskich galerii ( w tym prywatne
i publiczne) zaproszonych do Warszawskiego Festiwalu Sztuki. Każda z nich na wernisażu pokaże po jednym dziele artysty, z twórczości których będzie można zapoznać się
w poszczególnych już galeriach w trakcie trwania Festiwalu. W sumie zaprezentowanych będzie twórczość około 80 artystów.
Galerie biorące udział w WFS:
Warszawski Festiwal Sztuki GROUND ART - powołany do życia przez Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków nawiązuje do znakomitych prezentacji Warszawskiego Festiwalu Sztuk Pięknych w latach 2005 i 2006. Odpowiada na zapotrzebowanie rozwijającego się polskiego rynku sztuki w jej tradycyjnych dyscyplinach - malarstwie, grafice, rzeźbie, rysunku, tkaniny, oraz już tradycyjnych - fotografii i videoartu. Kreuje odwieczny dialog artystów z odbiorcami, w tym przede wszystkim z kolekcjonerami sztuki współczesnej.

Warszawskiemu Festiwalowi Sztuki towarzyszy obszerny katalog prezentujący galerie
i ich artystów.
LOKALIZACJE: Dom Artysty Plastyka, Galeria Appendix 2, Galeria aTak, Galeria Delfiny, Galeria Fibak, Novotel Garden Gallery, Galeria van Golik, Galeria Grafiki i Plakatu, Galeria Karowa, Bochenska Gallery, Galeria M2, Galeria Medium (PJWSTK), Galeria Milano, Galeria Piotra Nowickiego, PracowniaGaleria, Galeria Program, Salon Akademii (ASP w Warszawie), Galeria Schody, Galeria SD, Galeria Stefan Szydłowski, Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32, Galeria Zapiecek, Galeria XXI, Galeria (-1) PKOL, Galeria ART
Mazowiecka Art jest główną imprezą towarzyszącą Warszawskiemu Festiwalowi Sztuki GROUND ART. Organizatorami wydarzenia są artyści – zarówno Ci skupieni w Okręgu Warszawskim ZPAP, jak i niezależni twórcy, galerie i instytucje, które entuzjastycznie jak dotąd reagują na zaproszenie do udziału w przywracaniu Mazowieckiej dawnej symbolicznej funkcji. W przygotowanie festiwalu i obchodów włączeni będą również mieszkańcy oraz firmy i instytucje działające przy tej ulicy (np. Muzeum Etnograficzne, Jazz Klub Tygmont, Klubokawiarnia U Artystów, Klub Mono).