"W środku oka sztuki"

plansze / modele : Jerzy Ludwiński "Sztuka "POZA" (1980)

Skoro w temacie Galerii Działań jesteśmy i od komentowania działalności Galerii Działań postanowiliśmy zacząć swą obecność, warto przypomnieć ciekawą incjatywę z początku roku 2001 poświęconą i dedykowaną pamięci wybitnego teoretyka i krytyka sztuki Jerzego Ludwińskiego.Jeśli nie czytaliście jeszcze "Epoki błękitu" najwyzszy czas nadrobić stracony czas !"Zaproszenie do tego projektu zawierało tylko jedno określenie: "W środku oka sztuki" oraz sugestię by za pomocą internetu przesłać na adres galerii działań jeden rysunek. Wyglądało to jak niedokończony komunikat prowokujący pytania, które trzeba było sformułować samemu. Najwięcej zależało właśnie od pytań, jakie postawią sobie zaproszeni artyści. Czym jest dla nich oko sztuki, co jest w jego centrum? Jak lokują sztukę we współczesnej rzeczywistości i w swoim życiu? Czy patrzą przez sztukę, czy ją obserwują?

Przez charakterystyczną dla naszej epoki różnorodność form współczesnej sztuki, przez odmienne jej nurty, przenikające się w wielu wymiarach i wirujące na różnych orbitach przebijały pytania o odnalezione oka tego cyklonu - punkty widzenia prowadzące do własnych postaw artystów. Punkty skupienia uwagi.

Nadesłane przez 88 autorów z 26 krajów prace, różniące się formalnie, mentalnie i emocjonalnie, stworzyły łącznie wielopłaszczyznową strukturę podobną do wielojęzycznej metropolii, gdzie możliwe są niezliczone i nieprzewidywalne kombinacje spotkań. Nie ma natomiast w tej metropolii władzy centralnej, bo w jej strukturze centra wyznaczane są przez liczne i niezhierarchizowane oczy sztuki. Poznając elementy tego miasta warto jednocześnie przywoływać w wyobraźni całość, której są składnikami.

Autorem określenia "W środku oka sztuki" jest Jerzy Ludwiński, oryginalny teoretyk i przenikliwy krytyk sztuki współczesnej zmarły w grudniu 2000 roku. Ludwiński zaproponował to określenie jako tytuł swojego odczytu w galerii działań 23 października 1998, było to jedno z ostatnich publicznych wystąpień tej wybitnej osobowości. Kilka rozmów z Nim miało istotny wpływ na narodziny idei projektu "W środku oka sztuki", w którym pozwolił wykorzystać ten tytuł.

Dedykujemy nasz projekt Jego pamięci.

Grzegorz Borkowski "