Nagroda im. Krystiany Robb-Narbutt


Fundacja im. Krystiany Robb-Narbutt po raz drugi przyznała nagrodę artystyczną.
Jury konkursu w składzie: Agnieszka Morawińska, Dorota Jarecka, Agnieszka Żechowska, Joanna Sosnowska, Jarosław Kozakiewicz oraz Paweł Susid w tegorocznej edycji przyznało nagrodę Jerzemu Kosałce.

Laureatem pierwszej edycji za rok 2008 zostal Zygmunt Piotrowski.