Historyk sztuki czyli krytyk sztuki ?Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA

zaprasza na kolejną z cyklu dyskusji poświęconych współczesnej krytyce artystyczne w Polsce pod tytułem

Historyk sztuki czyli krytyk sztuki ?

28 maja 2010 roku, godz. 18:00, w Muzeum Sztuki w Łodzi - ms2, ul. Ogrodowa 19, Łódź

Dyskusja towarzyszy trwającej do 30 maja br. w ms2 w Łodzi wystawie "Modernizacje 1918-1939. Czas przyszły dokonany".

W dyskusji udział biorą:

Jarosław Suchan (Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi),

Ryszard Kluszczyński(Uniwersytet Łódzki),

Gabriela Świtek(Uniwersytet Warszawski, "Zachęta"),

prowadzenie Andrzej Szczerski (Uniwersytet Jagielloński, kurator wystawy "Modernizacje 1918-1939")

Historia sztuki i krytyka sztuki są ze sobą blisko związane, mimo iż każda z nich stara się podkreślać własną autonomię, zarówno w zakresie stosowanych metod jak i działalności praktycznej. Czy dla współczesnej polskiej krytyki artystycznej to rozróżnienie ma istotne znaczenie ? Czy biorąc pod uwagę różnorodność dzisiejszej krytyki i narracyjny charakter historii sztuki te dwie dziedziny nie powinny wzajemnie się inspirować ? W jaki sposób historyk sztuki staje się krytykiem, wybierając nieznany dotąd materiał archiwalny i klasyfikując go jako przedmiot swoich badań ? Czy wobec presji rynku sztuki i dynamiki życia artystycznego promującej poszukiwanie nowości "historia" może stać się alternatywną i pretekstem do podjęcia krytycznej dyskusji wykraczającej poza aktualne konteksty ?